Металл боловсруулах багажны онлайн сургалт

Гүринг академи

Гүринг академийн онлайн сургалтад үнэ төлбөргүй хамрагдан зорох багажны хурдтай хөгжиж буй ертөнцтэй мөр зэрэгцэн өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг танд санал болгож байна. Салбартаа тэргүүлэгч зорох багаж үйлдвэрлэгч Гуринг компанийн хувьд өөрсдийн мэдлэгээ хэрэглэгчдтэйгээ хуваалцах нь чухал байдаг.

Сургалтын агуулгаар зоролтын онолын тухай анхан шатны ойлголт, зорох багажны талаар ерөнхий мэдлэг авахын зэрэгцээ сэдэв тус бүрээр сертификат авах боломжтой юм.

Та  https://academy.guehring.de/en/ холбоосоор орж бүртгүүлэн сургалтад оролцоно уу.

Related Posts