GEDORE – Автомотив багц

Тэргүүлэх үйлдвэрлэгчдийн хувьд бид 1978 оноос хойш автомашин, техник хэрэгслийг угсрах болон засварлахад зориулсан тусгай багаж хэрэгсэлийг боловсруулж, үйлдвэрлэж байна. Автомашин багц нь GEDORE Automotive GmbH хэлтэс болон 2016 оноос хойш нэгтгэгдсэн бөгөөд дотоод болон гадаадад 90 гаруй патент, хэрэглээний загвартай байдаг. Энэхүү багцад тээврийн хэрэгслийн бүх төрлийн шинэлэг мэргэжлийн багаж хэрэгсэл багтсан байгаа бөгөөд манай бүтээгдэхүүн нь хэрэглэгчдэд зах зээлийн өнөөгийн шаардлага, үйлдвэрлэгчдийн загварын өөрчлөлт, хувьсалд илүү хурдан дасан зохицох боломжийг олгодог. GEDORE Automotiv –ийн онцлог: ажлын аюулгүй байдал, үр ашиг, түүнчлэн хатуу суурилуулах зай.

GEDORE Torque Wrench

2016 онд GEDORE группийн бүх моментийн TORQUE түлхүүрийн Ноу-Хауг нийтэд нь GEDORE Torque бүсэд нэгтгэсэн. Энэхүү өргөн туршлага нь биднийг нэг дээвэр дор 0.04-ээс 60,000 Нм хүртэл TORQUE түлхүүрийн  технологийн тэргүүлэгч болгосон, үүнд: механик ба электрон Torque wrench, Torque хүч өсгөгч, Torque тестлэгч төхөөрөмж, High Torque, Хийн болон Гидравлик чангалагч

  1. DREMOMETER – ДРЭМОМЕТР

DREMOMETER – ДРЭМОМЕТР тохируулгатай чангалагч түлхүүр нь бүтцийн хувьд дээд зэргийн гангаар нэг цул  хийгдсэн учраас үйлдвэрлэлийн нөхцөлд хамгийн хүнд ачаалалыг удаан хугацаанд тэсвэрлэх чадалтай бөгөөд нарийвчлалын өндөр түвшинд багажийг хэрэглэж буй хүний аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангана.

  1. DREMASTER – ДРЭМАСТЕР

DREMASTER – ДРЭМАСТЕР  тохируулгатай чангалагч түлхүүр нь бүтцийн хувьд сайн чанарын резинэн бариул, ган труба, түлхүүр солих толгойноос бүрдэх ба хэмжилтийн утгыг харах дэлгэцийн тусламжтайгаар цагийн зүүний дагуу болон эсрэг нарийн тохируулж чангалах, олон төрлийн хэмжээт толгойнуудыг хурдан хялбар солиж болдгоороо бусад багажаас давуу талтай.

  1. TORCOFIX – ТОРКОФИКС

TORCOFIX – ТОРКОФИКС тохируулгатай чангалагч түлхүүр нь мөөгөн толгойтой

Related Posts