Kleen Oil – Тосны шүүр

kpag-banner-aad1cf28f78619265750871d40bb3c3a

KLEENOIL GERMANY – ТОСНЫ ШҮҮР   

KLEENOIL PANOLIN AG компанийн бизнесийн гол чиглэлүүд нь синтетик, байгаль орчинд ээлтэй PANOLIN тосолгооны материал, мөн KLEENOIL Microfiltration – бичил тосолгооны системүүд юм. Эдгээр бүтээгдэхүүний тусламжтайгаар бид тос тосолгоо, гидравлик системийг маш өндөр хамгаалалтад авдаг. 

Бидний үнэт зүйлс бол чадвар, уян хатан байдал, инноваци, хувь хүний шийдэл юм. Үйлчлүүлэгчдийнхээ хувьд бид байгаль орчинд ээлтэй тосыг урт хугацаанд ашиглах, бичил шүүлтүүрийн систем, газрын тосны шинжилгээний технологид тохирсон үр ашигтай түнш бөгөөд зохих бүтээгдэхүүн, системийн иж бүрэн шийдлийг санал болгож байна.

  

KLEENOIL ШҮҮЛТҮҮР НЬ:    

Тос шүүгч шүүлтүүр нь бараг 50 жилийн өмнөөс олон нийтэд танигдаж эхэлсэн Герман улсад үйлдвэрлэгдсэн тосны шүүлтүүрийн систем юм. KLEENOIL –ийн гүн шүүлтүүр нь хатуу, үрэлт ихтэй, каталитик нөлөө үзүүлэгч бохирдлууд болон усыг онцгой үр дүнтэй шүүн цэвэрлэдэг. KLEENOIL –ийн ажиллаж байгаа тосны ашиглалтыг гамнах нь тосны ашиглалтын хугацаа, тос солих давтамжыг уртасгадаг бөгөөд төхөөрөмжийн эд ангиудыг элэгдлээс хамгаалдаг. Ажилласан тосыг солих давтамж уртсана гэдэг нь нөөцийг гамнах гэсэн үг бөгөөд мөн хаягдал бага гаргах, ажлын сул зогсолтыг багасгана гэсэн үг.