Worldskills 2022 CNC Токарь

Дэлхийн ур чадварын 46 дахь тэмцээний CNC токарийн төрөл тусгай хөтөлбөрийн хүрээнд 2022 оны 10 – р сарын 10 – 15 ний өдрүүдэд ХБНГУлсын Леонберг хотноо амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Уг тэмцээний төрөлд Дорнод политехник коллежийн төгсөгч Г.Очбаатар 668 оноо авч амжилттай оролцож ирлээ. Хоёр жил тутам болдог уг тэмцээний төрөлд оролцсоноор Монгол улсын металл боловсруулах салбарын хүний нөөцийг дэлхийн өндөр түвшид бэлдэн чадавхжуулахад өндөр ач холбогдолтой юм.

 

 

 

 

 

 

Related Posts