Category Archives

Бүх хүч нэг цэгт төвлөрчээ

ГЕДОРЕ Үйлдвэр "TORQUE APPLICATION CENTER" ийг 2021 байгуулж мушгих моментын багажны технологийн төрөлжсөн төвийг бий болгон харилцагчдадаа 0.04-54000Нм мушгих моментын багажны технологийн олон төрлийн шийдэлтэй сонголтыг илүү өргөн хүрээтэй санал…

Read More icon

Металлын хатуулаг хэмжигч

Mitutoyo 1790_HH-411Hardness хатуулаг хэмжигч нь хэмжүүрийн үр дүнг Vickers, Brinell, Rockwell C, Rockwell B, Shore нэгжид автоматаар хөрвүүлдэг. Энэхүү багаж нь  дата хадгалахад хялбар функцтай ба зөөврийн байдлаар ашигдахад хамгийн…

Read More icon