Хүчирхэг чангалагч багаж

Метабо үйлдвэр бүтэгдэхүүнийхээ тоог нэгэн шинэ баттерэй ажилгаатай 3/4 инчийн 1750 Нм-йин
хүчирхэг цохилтот чангалах багажаар өргөжүүлжээ. Цахилгаан багажийн аюулгүй ажилгааны эрсдэлийг
бууруулахдаа инновацлаг техникийн шийдлүүд ашигладгаараа алдартай метабо компанийн уг багажаар
М33 боолтыг 1750 Нм-ийн хүчээр чангалж 2100 Нм-ийн хүчээр суллах боломжтой юм байна..

Related Posts