GreenPin Өргөх, холбох хэрэгслийн онлайн сургалт

VAN BEEST Компанийн

GreenPin Өргөх хэрэгслийн хэрэглээний талаар онлайн сургалт 14/7-15/09 хооронд
хийж байгаа тул та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

Сургалтад https://www.greenpin.com/academy линкээр орж бүртүүлэнэ үү

Related Posts