Каталог татах

        –  БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ – 

1.      GEDORE – Гар багаж.pdf
1.1    GEDORE – ТОРК багаж.pdf
1.2    GEDORE – Хүчний багаж.pdf
1.3    GEDORE – Тусгай багаж.pdf (Truck)
1.4    GEDORE – Тусгай багаж.pdf (Automobil)
2.      METABO – Цахилгаан багаж.pdf
2.1    METABO – Аюулгүй тасдагч
3.      MATO Тосолгооны багаж хэрэгсэл.pdf
4.      SEPAR – Түлшний шүүлтүүр.pdf
5.      AC Hydraulic – Домкрат, өргөх тоног төхөөрөмж.pdf
6.      GOSSEN Metrawatt – Гүйдэл, хүчдэл, эсэргүүцэл хэмжих багаж.pdf
       

         – ӨРГӨХ ХЭРЭГСЭЛ –

8.      GREEN PIN – Өргөх холбох хэрэгсэл.pdf
9.      SPANSET lifting – Зөөлөн слинг ( Өргөх ).pdf
9.1    SPANSET Spanset laSi – Татлага хэрэгсэл.pdf
9.2    SPANSET Safety – Өндрөөс хамгаалах хэрэгсэл.pdf

            – ЗОРОХ БАГАЖ, СУУРЬ МАШИН –

10.      MITUTOYO – Хэмжих багаж.pdf

11.      GUHRING – Өрөм Мички Фреза.pdf
12.      SANDVIK – Токарийн хутга.pdf

12.1    SANDVIK – Фреза.pdf
13.      PRAMET – Токарийн хутга.pdf
13.1    PRAMET – Фреза.pdf (face milling)
14.      DMG MORI CNC  – Токарийн суурь машин.pdf CLX загвар
14.1    DMG MORI  CNC – Фрезерийн суурь машин.pdf CMX V загвар
15.      ZMM Bulgaria – Токарийн суурь машин.pdf
16.      BISON – Суурь машины патрон.pdf
16.1    BISON – Суурь машины тоноглол.pdf
16.2    BISON – Суурь машины диски.pdf 

Related Posts